LisäpalvelutOlemme koonneet lisäpalveluna yrittäjille räätälöidyn asiakirjakirjaston.
Asiakirjakirjasto sisältää malliasiakirjat useimpiin yrityksessä syntyviin tarpeisiin.

Lisänä tarjoamme myös yksityishenkilöille suunnattuja asiakirjamalleja, joilla voit
asettaa omat ja perheesi asiakirjat ajan tasalle.

Mallikirjasto sisältää muun muassa seuraavat asiakirjamallit:
  • vuokrasopimuksen irtisanominen
  • osakkeiden tai irtaimiston kauppakirja
  • asuinhuoneiston kauppakirja
  • tarjousmalli
  • työsopimus
  • työsuhteen irtisanomisilmoitus
  • työsuhteen päättämissopimus
  • testamentti
  • avioehto
  • hoitotestamentti
© arkistoturva.fi